top of page

THE SYNCOPATORS
Fiksdal/Floen/Slåttøy

Syncopators1.jpg

The Syncopators er en forestilling for offentlig rom som bygger videre på soloen Fictions of the Flesh (2021) av Fiksdal/Floen/Slåttøy. Arbeidet tar utgangspunkt i de fem utøvernes fysiske jazzdansarkiver og lar disse møte spekulative framtidsfiksjoner fra film og litteratur som inspirerer nye og mer-enn-menneskelige kroppsligheter.

Forestillingens tittel springer ut av ordet synkope som betegner et avvik fra et rytmisk mønster hvor en dynamisk aksent ofte plasseres på et svakere slag eller hvor man unngår et sterkere slag for å bryte en gitt flyt i musikk eller dans. Synkopering er et kjennetegn i jazzdans som sjanger og forestillingen kan i seg selv bryte med flyt eller sedvane i et uterom. Videre spiller navnet på klassiske science-fiction-titler som The Terminator eller The Predator.

En interesse i arbeidet er å problematisere de konseptuelle grensene for hva slags danseformer vi forstår som kunst og hvordan dette er historisk fundert, og i beste fall være med på å utvide disse grensene.

Av: Fiksdal/Floen/Slåttøy, Konsept og koreografi: Ingri Fiksdal, Foto og visuell design: Fredrik  Floen Medskapende dansere: Harald Beharie, Even Eilerås, Jonathan Ibsen, Mariama Fatou, Kalley Slåttøy og Ornilia Ubisse, Produksjon og administrasjon: Eva Grainger,

Produksjon og distribusjon: Nicole Schuchardt,

 

Støttet av Norsk Kulturråd, Produsert av Fiksdal Dans Stiftelse

bottom of page